oczyszczalnie drenażowe

Tutaj znajdziesz wszystko czego szukasz

Firmy wykonujące domowe oczyszczalnie

Duże wille posiadają rozbudowany system kanalizacyjny.

Często posiadają baseny i jacuzzi oraz kabiny prysznicowe i bidety, co sprawia, że ich system kanalizacyjny jest bardziej obciążony niż zwykłych, mniejszych domów mieszkalnych.

Ale jest przy tym nieco nowocześniejszy, wykonany przez specjalne firmy potrafiące wyposażać domy w rozbudowane systemy kanalizacyjne, dlatego powinien być skuteczny i bezproblemowy. Zakładane obecnie połączenia kanalizacyjne powinny służyć przez wiele lat. Zdarza się, że ta sama firma, która wykonywała kanalizację, zajmuje się także budową domowej oczyszczalni ścieków, w innych sytuacjach jest ona oddawana do użytku przez inną firmę, która lepiej potrafi zaplanować budowę dużej, ale nie najbardziej rozbudowanej oczyszczalni ścieków.

Oczyszczanie - za Wikipedią

oczyszczalnie drenażowe
Oczyszczanie ścieków ? proces technologiczny polegający na usuwaniu ze ścieków zanieczyszczeń i osadów oraz substancji chemicznych w nich rozpuszczonych, koloidów i zawiesin. Przy niewielkim obciążeniu zanieczyszczeniami ścieków oczyszczanie dokonuje się samoistnie w wodach naturalnych, zwłaszcza w rzekach (samooczyszczanie wód). Oczyszczanie ścieków realizowane jest w oczyszczalni ścieków za pomocą metod, które dzieli się na: mechaniczne, fizyczne, chemiczne i biologiczne. Pierwszy etap to oczyszczanie wstępne mechaniczne, w którym usuwa się zanieczyszczenia stałe nierozpuszczalne za pomocą krat i sit, zawiesiny ziarniste usuwane są w piaskownikach, a tłuszcze i oleje w odtłuszczaczach, małe zawiesiny i koloidy usuwane są w osadnikach w procesie sedymentacji. W kolejnych etapach realizuje się oczyszczanie wykorzystując procesy fizykochemiczne, takie jak np.
koagulacja, filtracja, adsorpcja, odwrócona osmoza, destylacja, neutralizacja, wytrącanie i strącanie metodami chemicznymi.

Substancje organiczne usuwane są przy oczyszczaniu biologicznym realizowanym przez procesy biochemiczne takie jak fermentacja i gnicie. Proces przebiega pod wpływem działania mikroorganizmów osadu czynnego w komorach napowietrzania lub rowach cyrkulacyjnych.

Drobnoustroje osadu czynnego (bakterie i pierwotniaki) rozkładają związki organiczne występujące w ściekach na substancje proste, jak: dwutlenek węgla, wodę i amoniak, a bakterie mułu dennego w procesie gnicia wytwarzają np.
siarkowodór. Osady powstające w procesach oczyszczania ścieków poddaje się dalszej obróbce w celu wykorzystania lub utylizacji. Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Oczyszczanie_%C5%9Bciek%C3%B3w

Zbiorcza oczyszczalnia ścieków

Budowa systemu kanalizacyjnego miasta polega na podłączeniu do jednego systemu wszystkich budynków mieszkalnych znajdujących się na terenie miasta.
Podłączone są do niego także szkoły, szpitale i wszystkie obiekty użyteczności publicznej.

Obecnie wiele firm posiada własne oczyszczalnie ścieków, które dokonują wstępnego oczyszczenia ścieków z różnych nieczystości i szkodliwych związków chemicznych.

Pomaga to zadbać o środowisko naturalne.
Także wiele domów stojących w miastach posiada przydomowe oczyszczalnie ścieków, które również bardzo odciążają miejski system kanalizacyjny. Jednak w każdym mieście istnieją i tak zbiorcze oczyszczalnie ścieków, do których trafiają resztki ścieków kanalizacyjnych.
.
Dodane: 30-07-2016 18:38

Tagi: oczyszczalnie oczyszczalnie ścieków drenażowe

Widok do druku:

oczyszczalnie drenażowe