Czy można wykonać audyt środowiskowy samemu?

owanego przez daną firmę lub jej produkty i usługi. Firmy mogą podejmować różne ekologiczne rozwiązania, takie jak inwestowanie w energię odnawialną,

Czy można wykonać audyt środowiskowy samemu? audyt ochrony środowiska

Firmy które angażują się w ochronę

Jednym z kluczowych aspektów ochrony środowiska dla firm jest redukcja śladu węglowego. Ślad węglowy odnosi się do ilości dwutlenku węgla emitowanego przez daną firmę lub jej produkty i usługi. Firmy mogą podejmować różne ekologiczne rozwiązania, takie jak inwestowanie w energię odnawialną,